บริการเครื่องดื่มเหมือนเดิมพร้อมขนมปัง เปิดบริการทุกวันค่าเข้าเพียง 200 บาท

 

02-279-1511 , 02-618-3539

https://www.facebook.com/39Sauna
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Copyright 2014 www.39Sauna.com